แบบทดสอบหลังเรียน

Uploaded over 1 year ago
Uh-oh!

To view swfs on FastSWF, Get Adobe Flash player

แบบทดสอบหลังเรียน

Views: 112
Width: 720
Height: 540

Description:
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม(วิชาคอมพิวเตอร์)ครูจุฬาลักษณ์ บุษภา