แบบทดสอบก่อนเรียน

Uploaded over 6 years ago
Uh-oh!

To view swfs on FastSWF, Get Adobe Flash player

แบบทดสอบก่อนเรียน

Views: 703
Width: 720
Height: 540

Description:
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม(วิชาคอมพิวเตอร์)ครูจุฬาลักษณ์ บุษภา